f t g m
  • Osećajte se prijatno na stranicama naše veb prezentacije!

  • Ovo je naša matična škola!

  • Svi u školu!

  • Stihovi Đure Jakšića u Skadarliji.

Copyright 2021 - Osnovna škola "Đura Jakšić", Trnava. Izrada sajta: Učasoft.

Обавештење за родитеље

Поштовани родитељи,

У складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја послало свим основним школама, а које је усвојио Кризни штаб за сузбијање заразне болести Covid-19, и сходно расположивим просторним могућностима, Наставничко веће ОШ „ЂУРА ЈАКШОЋ“ донело је одлуку да се настава од 1.9.2020. год. одвија на начин који по посебном програму на који је дала сагласност школска управа Краљево.

За ученике који ће наставу пратити од куће на каналима РТС-а, уз подршку наставника, оцењивање ће се организовати у просторијама школе уз претходни договор са предметним наставницима/учитељима.

ОПШТА УПУТСТВА

  • Обавеза родитеља је ,да пре поласка детета у школу, провере здравствено стање детета, измере му температуру и у случају било каквих симптома заразне болести, не шаљу дете у школу.
  • Родитељи ученика млађих разреда доводе дете до улаза у школу, по упутству МПНа родитељи не могу улазити у школску зграду.
  • Ученици за време боравка у школи морају носити заштитне маске и поштовати сва правила понашања која се односе на заштиту здравља ученика и запослених.

ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИЉ СВИХ НАС ЈЕ ДА СЕ ПОТРУДИМО И ОМОГУЋИМО ШТО БЕЗБЕДНИЈЕ УСЛОВЕ ЗА РАД И БОРАВАК ДЕЦЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ.

РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ОД 1.9.2020.

Први, други, трећи и четврти разред:

Ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда ићи ће у школу сваки дан, увек после подне.

Свако одељење које има више од 15 ученика а изузетно 18 биће подељено, по азбучном реду у дневнику, у две приближно једнаке групе: групу А (прва половина одељења) и групу Б (друга половина одељења). Учитељи ће обавестити родитеље у којој је групи њихово дете.

Настава ће се за први циклус одвијати 12,30 минута.

  • Према упитнику родитеља које је школа спровела прее почетка рада школе констатовано је да се одељења неће делиди на групе већ ће наставу похађати нормално са скраћеним часовима и клизним распоредом звоњења за велики одмор.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

КЛИЗНИ РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
Разред и одељење

Редни

број ч.

Време траја. Одмор Разред и одељење Редни број ч. Време траја. Одмор
4-2 1.час 12,20-12,50 5 2-1 1.час 12,20-12,50 5
2-2 2.час 12,55-13,25 15 1-1 2.час 12,55-13,25 5
4-1 3.час 13,40-14,10 5 3-2 3.час 13,30-14,00 15
3-1 4.час 14,15-14,45 5 1-1 4.час 14,15-14,45 5
5.час 14,50-15,20 5.час 14,50-15,20

 

Пети, шести, седми и осми разред

Одељења 5-2 и 6-2  биће подељено, на основу азбучног реда у дневнику, остала одељења се неће делити јер број ученика који ће похађати наставу непосредно не прелази максимални број ученика у одељењу према упутству МПНТ.

Како школа има довољан број учионица онда су и ове две групе увршћене у редовни распоред часова тако да за све ученике другог циклуса настава почиње у 7,20 часова.

У сагледавању селокупне ситуације а на предлог одељењских већа и на крају Педагошког колегијума број часова физичког и здравственог васпитања смањен је за једа а такође и по један час ликовне и музичке културе у петом разреду. То је урађено на основу препорука да код физичког и здравственог васпитања нема колективних игара а код муо је урађено на основу препорука да код физичког и здравственог васпитања нема колективних игара а код муичке културе нема певања. Те часове ће ученици моћи да одгледају на ТВ-у или пак у виду домаћих задатака уз константну помоћ предметних наставника. Сви остали часови су увршћени у распоред са трајањем од 30 минута.

Расподед звоњења за велики одмор је урађен клизни да се ученици који бораве у дворишту не би сретали у истом временском периоду.

РАСПОРЕД САТНИЦЕ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

КЛИЗНИ РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
Разред и одељење Редни број ч. Време траја. Одмор Разред и одељење Редни број ч. Време траја. Одмор
6-2 1.час 7,20-7,50 5 8-1 1.час 7,20-7,50 5
7-1 2.час 7,55-8,25 15 6-1 2.час 7,55-8,25 5
5-1 3.час 8,40-9,10 5 7-2 3.час 8,30-9,00 15
8-2 4.час 9,15-9,45 5 5-1 4.час 9,15-9,45 5
5-3 група 5.час 9,50-10,20 5 6-3 групаа 5.час 9,50-10,20 5
6.час 10,25-10,55 5 6.час 10,25-10,55 5
7.час 11,00-11,30 7.час 11,00-11,30

 

Дежурства наставника су организована тако да сваки од три улаза покрива један дежурни наставник. Такође је наглашено наставницима да су у овом периоду заправо сви дежурни и на сваку непавилност у понашању ученика или запослених имају право и обавезу да реагују.

Директор је именовао и два лица која су одговорна у делу спровођења мера у одвијању наставе у посебним условима решења и њихови телефони су окачени на огласној табли школе

Трнава,

директор школе

Рамо Коца,проф.