f t g m
  • Osećajte se prijatno na stranicama naše veb prezentacije!

  • Ovo je naša matična škola!

  • Svi u školu!

  • Stihovi Đure Jakšića u Skadarliji.

Copyright 2021 - Osnovna škola "Đura Jakšić", Trnava. Izrada sajta: Učasoft.

Matična škola

maticna4Škola u Trnavi je matična i poseduje pet objekata na zemljištu površine oko 1ha. Osnovna zgrada u kojoj se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad poseduje osam učionica , kabinet informatike , zbornicu i četiri kancelarije.

Zgrada je renovirana 2002/2003. godine i u dobrom je stanju.

Učionice

Učionice su opšteg tipa i koriste ih mlađi i stariji razredi. Površina učionica je različita od 48m2 do 36m2. Raspored učionica po odeljenjima vrši se prema broju učenika u odeljenju da bi se zadovonjio kriterijum minimalnog prostora po učeniku. Učionice su opremljene osnovnim nameštajem klupama ,stolicama, stolom i stolicom za nastavnika.

Informatički kabinet

Informatički kabinet je površine oko 36m2 sa četiri računara i 20 informacionih jedinica (monitora). Nastava se izvodi po principu jedan učenik jedan monitor. Informatički kabinet poseduje internet.

Sportski tereni

Škola nema fiskulturnu salu pa se nastava fizičkog vaspitanja izvodi na sportskim terenima. Škola poseduje teren za mali fudbal tj. rukomet i teren za košarku i odbojku. Na ovim terenima se odvijaju sve aktivnosti nastave fizičkog vaspitanja, kako za mlađe tako i za starije razrede.

Biblioteka

maticna2Biblioteka škole smeštena je u jednoj od baraka pored škole . Površina biblioteke je 36m2. Bilioteka raspolaže sa preko 2.500 knjiga školske lektire i druge stručne literature. Knjige su smeštene u tri ormara i na jednoj polici.

Nastavnička kancelarija

Nastavnička kancelarija povšine oko 50m2 što zadovoljava potrebama škole. Opremljena je sa stolovima, stolicama nastavničkim ormarićima ormarom za dnevnike i ostalim potrebnim nameštajem.

Ostale kancelarije

Kancelarija direktor ,sekretara pedagoga i računovođe su zadovoljavajuće površine za rad. Opremljene su osnovnim nameštajem koji je dosta ostareo.Takođe kanselarije poseduju po jednu kompjutersku jedinicu i povezane su sa internetom.

Školske barake, radionica i vanjski mokri čvor

Pored osnovne zgrade nalaze se dve barake koje su pre služile kao školski internat, a sada su dosta oronule i delimično služe za izvođenje obrazovno-vaspitnog rad. U jednoj od njih je smeštena biblioteka, učionica za fizičko vaspitanje, učionicu opšteg tipa za izbornu nastavu, učionice za decu predškolskog uzrasta i magacinski prostor. Druga manja baraka uglavnom služi kao magacinski prostor. U sastavu škole postoji i zgrada koja služi za smestaj uglja i radionicu školskog domara. Sledeći objekat je vanjski mokri čvor novije gradnje ali nedovršen sa osam kabina.