f t g m
  • Osećajte se prijatno na stranicama naše veb prezentacije!

  • Ovo je naša matična škola!

  • Svi u školu!

  • Stihovi Đure Jakšića u Skadarliji.

Copyright 2021 - Osnovna škola "Đura Jakšić", Trnava. Izrada sajta: Učasoft.

Nastavni kadar

Hasanović Sadeta

Tafilović Sabina

Duljević B.

Baš Suada

Hasić Islam

Hećo Edina

Osmanlić Selma

Divanefendić Esada

Prelić Ameala

Dazdarević Hajrud

Timotijević Mladen

Mulić Fadil

Mušović Mahija

Šabotić Mirela

Fetahović Adil

Ljajić Mersiha

Mulić Ilda

Lešević Ljiljana

Bilalović Sabaheta

Hećo Šefket

Turković Salko

Župić Vezira

Mijailović Nikol.

Mutavdžić Radica

Šabanović Enisa

Dišić Anica

Pulić Dinheta

Zekić Misala

Vranić Branka

Radovanović Vlasto

Reč Avdul

Subašić Sanela

Martinović Nuradin

Međedović Sanela

Nikolić Danka

Avdović Sead

Radosavljević Nikola