f t g m
  • Osećajte se prijatno na stranicama naše veb prezentacije!

  • Ovo je naša matična škola!

  • Svi u školu!

  • Stihovi Đure Jakšića u Skadarliji.

Copyright 2020 - Osnovna škola "Đura Jakšić", Trnava. Izrada sajta: Učasoft.

Đura Jakšić

djura jaksic 2Đura Jakšić, pesnik i slikar, jedna je od ključnih figura srpskog romantizma. Rođen je 1832. godine u Srpskoj Crnji u Banatu. Posle završene gimnazije odlazi u Temišvar da uči slikanje. Neko vreme je bio na umetničkoj akademiji u Pešti, ali je morao da je napusti zbog revolucionarnih događanja 1848., u kojima je, iako je imao samo 16 godina, učestvovao kao dobrovoljac.

Godine 1850. vraća se u Banat i uči slikanje kod Konstantina Danila. Nakon izvesnog vremena provedenog kod Danila, 1851. odlazi u Beč gde nastavlja studije slikarstva i druži se sa Brankom Radičevićem i Đurom Daničićem. Posle Beča, 1853. odlazi u Minhen gde upisuje tamošnju umetničku akademiju. Od 1855. živi u Kikindi, potom u Novom Sadu, a od 1857. u Srbiji, gde radi kao seoski učitelj. Objavio je dosta pesama, ali ga je ceo život pratila oskudica. Nemaština, alkohol i boemski život verovatno su ubrzali njegovu smrt. Umro je 1873. godine od tuberkuloze.

Jakšić je bio pesnik, slikar, patriota i umetnička ličnost snažne stvaralačke imaginacije. U njegovom opusu izdvajaju se brojni portreti gde je uspevao da postigne prefinjenu karakterizaciju likova, što se posebno odnosi na brojne ženske portrete. Čuven je njegov portret Mile Popović, kćeri kikindskog kafedžije u koju je bio zaljubljen a koji je poznatiji kao: Devojka u plavom. Između ostalog je slikao, u duhu romantizma a i sopstvenog patriotizma, portrete slavnih ličnosti srpske istorije: Cara Dušana, Kraljević Marka, Kneza Lazara. Slika Na Karauli je tipičan predstavnik romantizma.

Tekst preuzet sa Arte.

Vannastavni kadar

Koca Ramo, direktor

Marinković Verica, pedagog

Rizvanović Sabina, sekretar

Jeremić Slavica, šef računovodstva

Hasić Islam, bibliotekar

Hećo Sulejman, domar

Martinović Arslan, kotlar

Radovic Ljubica, higijeničar

Jevtović Snežana, higijeničar

Dupljak Besim  , higijeničar

Ademović Jakup, higijeničar

Balović Tihomir, higijeničar

Barać Leze, higijeničar

Kragović Slavica, higijeničar

Nastavni kadar

Hasanović Sadeta

Tafilović Sabina

Duljević B.

Baš Suada

Hasić Islam

Hećo Edina

Osmanlić Selma

Divanefendić Esada

Prelić Ameala

Dazdarević Hajrud

Timotijević Mladen

Mulić Fadil

Mušović Mahija

Šabotić Mirela

Fetahović Adil

Ljajić Mersiha

Mulić Ilda

Lešević Ljiljana

Bilalović Sabaheta

Hećo Šefket

Turković Salko

Župić Vezira

Mijailović Nikol.

Mutavdžić Radica

Šabanović Enisa

Dišić Anica

Pulić Dinheta

Zekić Misala

Vranić Branka

Radovanović Vlasto

Reč Avdul

Subašić Sanela

Martinović Nuradin

Međedović Sanela

Nikolić Danka

Avdović Sead

Radosavljević Nikola